Stanisław Cieślewski ,,Lipiec'' i Józef Ramotowski ,,Rawicz''

Stanisław Cieślewski ,,Czarny'', ,,Wąsik'' , ,,Lipiec'', ppor. rez. WP , kpt. AK. Urodził się 21 VI 1907 r. w Bronowo , gm. Wizna, pow. Łomża, w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Szkole Mierniczo-Lesnej w Łomży. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. W wojnie obronnej 1939 r. walczył w szeregach 77 pp. Od października 1939 r. rozpoczął organizowanie konspiracji na terenie rodzinnej wioski. Mianowany zastępcą komendanta Obwodu ZWZ Łomża, a od marca 1941 komendantem. Aresztowany 22 XI 1942 r. przez łomzyńskie gestapo uciekl z łomżyńskiego więzienia wraz z kilkunastoma współwięźniami w nocy z 12 na 13 I 1943 r. Do wiosny 1944 r. pełnił funkcję Komendanta Obwodu AK Łomża. W ramach Odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju mianowany w maju 1944 r. dowódcą 33 pp. AK. W akcji ,,Burza'' dowodził około 200-osobowym oddziałem partyzanckim. Aresztowany 15 XI 1944 r. w Bialymstoku przez NKWD. Wywieziony w głąb ZSRS pod fałszywym nazwiskiem, przebywał w obozach w Ostaszkowie i Riazaniu. Powrócił do Polski pod koniec 1946 r. i ujawnił sie podczas akcji amnestyjnej wiosną 1947 r. Pracował w Fabryce Sklejek w Piszu, a następnie w Warszawie, gdzie spotkał Jana Tabortowskiego ,,Bruzdę''. W kwietniu 1950 r. uciekli z Warszawy przed grożącym im aresztowaniem. Zorganizowali kilkuosobowy oddział partyzanckioperujący w Łomżyńskiem i Grajewskiem. W sierpniu 1952 r. odszedł z oddziału ,,Bruzdy'' i nawiązał łączność z ukrywającym się samotnie Józefem Ramotowskim ,,Rawiczem'', ujawnionym zastępca prezesa Obwodu WiN Łomża.

W dniu 26 sierpnia 1952 r. PUBP w Łomży otrzymał meldunek od agenta, że ,,Lipiec'' i ,,Rawicz'' ukrywali się w zabudowaniach Jarosława Modzelewskiego i Bronisława Chojnowskiego w miejscowości Grądy Małe, gm. Jedwabne. Dowodca Grupy Operacyjnej ,,Narew'' wydał rozkaz szefowi sztabu 202 baonu kpt. Mikulskiemu, aby wyjechał z 3 kompanią tego batalionu z Kolna do Łomży. W Jedwabnem dołączono pluton 5 kompanii 4 pułku KBW.

27 sierpnia 1952 r. okrążono miejscowości Grądy Małe i Wielkie, okrążono równiez zabudowania, gdzie przebywali ,,Lipiec'' i ,,Rawicz''. Grupa operacyjna po szczegółowym przeszukaniu domu mieszkalnego przystąpiła do rewizji w stodole.

Nie przyniosło to żadnych efektów. W następnej kolejności przystąpiono do rewizji stajni, żołnierze KBW obstukiwali kolbami karabinów ściany w poszukiwaniu kryjówki. Ostatnim miejscem do rewizji pozostał stary chlew, gdzie leżało siano. Chłopi zaczęli je przerzucać. W pewnym momencie ,,Lipiec'' powiedzial do ,,Rawicza'': ,,Wychodzimy''. Odsunął z siebie siano i krzyknął: ,,Cywile padnij''. Doszło do wymiany ognia. ,,Lipiec'' i ,,Rawicz'' przebiegli na drugi koniec chlewa. Po kolejnej wymianie ognia wyłamali szczyt dachu i przez zrobiony otwór przedostali się do stodoły, skąd ,,Lipiec'' prowadził dalszy ostrzał. Wierzeje stodoły były otwarte. W pewnym momencie ,,Lipiec'' powiedział do ,,Rawicza'': ,,Rzucę granat, skaczemy na klepisko, i dalej do olszyny''. Prawdopodobnie odbezpieczył granat i prygotowywał sie do rzutu, gdy dosięgła go seria z rkm. Po chwili nastąpiła eksplozja granatu, który pozostał w rękach ,,Lipca''. W wyniku strzelaniny ,,Rawicz'' został ranny w nogę. Żołnierze KBW zdobyli automat PPSz, torbę z trzema różkami i 55 sztuk amunicji, pistolet TT z dwoma magazynkami amunicji, granat produkcji niemieckiej, radio typu ,,Pionier'', trzy zeszyty z notatkami, bieliznę i kożuch.

Józef Ramotowski ,,Skrzetuski'', ,,Kruk'' , ,,Rawicz'' , ppor. WiN , ur. 1 XI 1909 r. Z zawodu nauczyciel. Przed wybuchem wojny pracował w szkole powszechnej w Wypychach, gm. Przytuły. W styczniu 1940 r. wciągniety do ZWZ. Aresztowany w dniu 1 VII 1944 , przebywal w obozach koncentracyjnych w Gross-Rosen i Holbau. Po wyzwoleniu obozu 19 II 1945 r. powrócił do rodzinnej wioski w marcu 1945 r. W maju 1945 r. na rozkaz przewodnika Rejonu ,,D'' mjr. Jana Tabortowskiego ,,Bruzdy'' ponownie przystąpil do pracy konspiracyjnej w strukturach AKO. Ujawniony 28 marca 1947 r. w PUBO Łomża. W roku szkolnym 1948/1949 pracował w Gimnazjum Handlowym w Łomży. W tym okresie był wielokrotnie wzywany na przesłuchania w PUBP w Łomży. Aresztowania jego niedawnych współpracowników z konspiracji spowodowały, że od 1 I 1951 r. w obawie przed aresztowaniem zaczął sie ukrywać, początkowo samotnie u ujawnionych członków AK-WiN. W kwietniu 1951 r. nawiązal kontak z ,,Bruzdą'', jednak nie pozostał przez długi czas w oddziale. W sierpniu 1952 r. ukrywał się razem z ,,Lipcem''. Podczas walki z grupą operacyjna KBW 27 sierpnia 1952 r. w Grądach Małych , ranny w nogę, został ujęty. Skazany w dniu 16 IX 1953 r. przez WSR w Białymstoku na 7 lat więzienia. Karę odbywał w Białymstoku, Barczewie, Potulicach. W dniu 11 V 1955 r. NSW w Warszawie zarządził zwolnienie go z więzienia. Wyszedł z więzienia 24 V 1955 r. Miszkał w Świdrze koło Warszawy. Zmarł 28 VII 2001 r.

 

 


< Powrót do strony głównej >


 

a