Michał Bierzyński ''Sęp''

Michał Bierzyński "Sęp" urodził się 16 VII 1924 r. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej, pochodzenie robotnicze. Przez pewien czas był wychowywany w Zakładzie Opieki Społecznej. Od 1941 r. działał w Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), od kwietnia do lipca 1944 r. w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) na południowej Lubelszczyźnie. Był żołnierzem oddziału AS NSZ dowodzonego przez por. ,,Jacka'' (NN), a nastepnie przez por. ,,Czarnego'' (NN). W oddziale partyzanckim dosłuzył sie stopnia starszego sierżanta. W lipcu 1944. por. ,,Czarny'' rozformował oddział. ,,Sęp'' został wcielony do 9 pułku piechoty WP w Lublinie. W październiku tego roku został przeniesiony do stacjonującego w Chełmie Lubelskiego 5. Pułku Artylerii Zmotoryzowanej.
W listopadzie zdezerterował, ale został schwytany i skazany na 3 miesiące pobytu w kompanii karnej i wysłany na front. Podczas walk został ranny i odesłany do szpitala w Otwocku. W styczniu 1945 r. znowu został wysłany na front. W lutym ponownie zdezerterował , ukrywał się i w maju wyjechał do Gdańska, gdzie wstąpił do MO. W sierpniu 1945 r. zdezerterował z milicji, a we wrześniu 1945 r. wyjechał na teren woj. białostockiego, gdzie za pośrednictwem Stanisławy Cendrowskiej ze wsi Koniecki, gm. Jedwabne, pow. Łomża nawiązał kontakt z NZW.

We wreśniu 1945 r. mianowany na stanowisko dowódcy oddziału PAS w Komendzie Powiatu NZW Łomża krypt. ,,Łaba''. W okresie listopad-grudzień 1945 mianowany dowodcą oddziału PAS na II, III, IV i V batalion NZW w KP ,,Łaba'', odwołany w grudniu 1945 r. Ponownie szef PAS batalionu V ,,Niemen''. W dniu 19 III 1947 r. rozkazem Komendy Okręgu NZW ,,Chrobry'' awansowany do stopnia podporucznika i mianowany szefem PAS w KP ,,Łaba Północna''. W dniu 31 III 1947 r. ujawnił się w PUBP w Łomży, zdając wówczas pistolet maszynowy ,,Mauzer'', dwie rusznice ppanc. W lipcu 1947 r. ponownie powrócił do konspiracji.

Był jednym z najlepszych dowódców polowych Komendy Okręgu NZW Białystok. Kilkakrotnie odniósł zwycięstwo w starciach z grupami operacyjnymi KBW-UB, zadając im ciężkie straty (między innymi 23 października 1945 r. koło Jedwabnego), czterokrotnie zajmował miasteczko Jedwabne, rozbijał okoliczne posterunki milicji, skutecznie likwidował agenturę UB. Nigdy nie poniósł porażki. Po wielu latach niektórzy żołnierze NZW, szczególnie z Komendy Powiatu NZW Łomża Północna, zarzucali mu zbyt szybkie wydawanie i wykonywanie wyroków śmierci w sytuacjach nazbyt wątpliwych.

Aresztowany 5 września 1947 r. Skazany w dniu 5 V 1948 r. na karę dożywotniego więzienia. Zwolniony z więzienia w Sztumie 26 V 1956 r. Po zwolnieniu z więzienia mieszkał w Bartoszycach w woj. olsztyńskim, a później w Mińsku Mazowieckim.

 

Zobacz również:

  • Materiały , które ukazały się na naszej stronie o NSZ i NZW - zobacz...

< Powrót do strony głównej >


 

a