Nie obchodzą nas partie, lub te czy owe programy.
My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej,
Polski - polskiej. [...] Tak jak walczyliśmy w lasach
Wileńszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy -
Warszawy - z Niemcami, by Świętej Ojczyźnie zerwać
pęta niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by wyrzucić
precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Święcie będziemy stać
na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy
dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał Polską Ziemię.

Fragment ulotki wydanej przez 6 Brygadę Wileńską AK kpt. "Młota"

Zimą 1944/45 r. plut. Władysław Łukasiuk "Młot" nawiązał pierwszy kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, należącym do Białostockiego Okręgu AK. 18 III 1945 r. patrol "Młota" wspólnie z oddziałem T. Chomko "Gerwazego" rozbił grupę operacyjną NKWD na drodze Mężenin - Figały, zadając jej wysokie straty i odbijając kilkunastu aresztowanych. Wkrótce potem grupa "Młota" weszła w skład oddziału partyzanckiego AK-AKO Bielsk Podlaski dowodzonego przez ppor. Teodora Śmiałowskiego "Szumnego", gdzie "Młot" objął funkcję dowódcy pierwszego plutonu, a prawdopodobnie także zastępcy komendanta.

( Ppor. Teodor Śmiałowski ,,Szumny'')

W szeregach tej jednostki oddział "Młota" wraz z oddziałem ,,Szumnego'' uczestniczyli w wielu udanych akcjach bojowych. m.in. w walce z grupą operacyjną NKWD, KBW i MO w rejonie Ostrożan. Najsłynniejszą akcją oddziału ppor. "Szumnego", w której pluton "Młota" odegrał główną rolę, było uderzenie na kompanię 11 pułku KBW (w sile ponad 130 żołnierzy) kwaterującą w Siemiatyczach. Oddział ppor. "Szumnego" osiągnał wiosną 1945 r. stan około 100 - 120 żołnierzy. Dzielił się początkowo na trzy, potem na cztery plutony. Dowódcą plutonu pierwszego, a jednocześnie także zastąpcą komendanta oddziału partyzanckiego, został plut. Władysław Łukasiuk "Młot". Jego pluton wyróżniał się bojowością na tle innych pododdziałów tej jednostki i traktowany był jako pluton szturmowy. To "Młotowi" oddział "Szumnego" zawdzięczał swe dobre uzbrojenie, gdyż to właśnie on podczas kikakrotnych wypadów na lewy brzeg Bugu ściągnął sporo broni zrzutowej ze znanych sobie magazynów konspiracyjnych obwodu siedleckiego.

W szeregach oddziału partyzanckiego Obwodu AKO Bielsk Podlaski ppor. ,,Szumnego'' , "Młot" i jego żołnierze uczestniczyli w wielu udanych akcjach bojowych. Między innymi 6 IV 1945 r. wraz z oddziałem NSZ z Obwodu Sokołów Podlaski rozbili w rejonie Ostrożan oddział sowiecki (15 zabitych i 13 jeńców), zaś 9 IV 1945 r. pod Ostrożanami rozproszyli grupę operacyjną UBP i MO wspartą przez pododdział KBW w sile 66 ludzi. Rozbroili też kilka posterunków MO (m.in. w Drohiczynie, Mielniku, Siemiatyczach). Najsłynniejszą akcją oddziału ppor. "Szumnego", w której główną rolę odegrał "Młot" ze swym plutonem, było zwycięskie uderzenie 11 V 1945 r. na kompanię 11 pułku KBW (w sile ponad 130 żołnierzy) kwaterującą w Siemiatyczach. Główne zadanie - atak na murowany budynek, w którym bronili się żołnierze KBW - przypadł plutonowi "Młota". Akcja skończyła się pełnym sukcesem, zdobyto około 150 sztuk broni, wiele umundurowania, wyposażenia i zapasy zaopatrzenia.

W dniu 25 VII 1945 r. poległ ppor. Teodor Śmiałowski ,,Szumny'' , w walce z zasadzką zorganizowaną przez dowodzony przez sowieckich oficerów pododdział 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.

Oddział został ściągnięty na koncentrację w lasach rudzkich, gdzie żołnierze zostali powiadomieni o zarządzonej przez dowództwo podziemia akcji "rozładowywania lasów" i wydanym przez Komendanta Okręgu Białystok rozkazie demobilizacji oddziałów partyzanckich. Większość podkomendnych ppor. "Szumnego" zastosowała się do otrzymanego rozkazu, wyszła z lasu i rozjechała się po całej Polsce. Nie było wśród nich jednak "Młota", który nie zamierzał kończyć raz podjętej walki.

W dniu 1 VIII 1945 r. dołączył wraz z grupą około 20 żołnierzy do 5 Brygady Wileńskiej mjr. "Łupaszki", która w tym czasie także przeprowadzała koncentrację swych pododdziałów w lasach rudzkich. Podporządkował się na zasadach autonomicznych mjr. "Łupaszce" i już następnego dnia wyruszył wraz z 1 szwadronem por. Zygmunta Błażejewicza "Zygmunta" na daleki rajd na Podlasie lewobrzeżne.

Zimą 1945 na 1946 r. "Młot" ponownie nawiązał kontakt z majorem "Łupaszką" i przeszedł pod jego rozkazy. Oddział otrzymał wówczas chlubną nazwę 6 Brygady Wileńskiej AK - nadaną przez "Łupaszkę", a jako teren działania - Podlasie po obu stronach Bugu.

 

(Opracowano na podstawie: artykułów Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego )


< Powrót do strony głównej >


 

a