Tadeusz Narkiewicz ''Ciemny''

Tadeusz Narkiewicz "Ciemny", ,,Roja'', ,,Rymicz'', por. - od 1943 r. w NSZ. Jesienią 1944 r. zgłosił się do ludowego WP. Wiosną 1945 r. zdezerterował. Mianowany dowódcą patrolu ochrony Komendy Okręgu NZW Białystok. Od października 1945 r. do końca lutego 1946 r. w III Wileńskiej Brygadzie NZW, następnie ponownie dowódca patrolu ochrony sztabu Okręgu, następnie szef PAS w Komendzie Powiatu Łomża Południowa, od marca 1947 r. komendant Powiatu NZW Łomża, jednocześnie komendant Powiatu NZW Wysokie Mazowieckie. Zginął 6 IX 1947 koło wsi Czochanie Góra (pow. Wysokie Mazowieckie) w walce z grupą operacyjną. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

 


< Powrót do strony głównej >


 

a