Niemcy o Powstaniu

Niemieckie radio podało w dniu 30 września 1944 r. : ,,Gdyby żołniere niemieccy nie wprowadzili do walki w Warszawie absolutnie wszystkich środków, jakie mają do dyspozycji, walka dla nich byłaby beznadziejna''. Dowództwo niemieckie ustanowiło specjalna odznakę bojową dla żołnierzy walczących z Powstańcami tzw. ,,Warschauer Abzeichnung'', traktując zwalczanie Powstania jako wyjątkowo ciężkie działania bojowe.

Po Powstaniu Himmler, na kursie oficerskim SS, oświadczył, że walki w Warszawie należały do najbardziej zaciętych w tej wojnie i mogą być porównywane z walkami o Stalingrad.

Generał von dem Bach podkreślił ujemny wpływ Powstania na działania 9. armii. Ruchy wojsk na froncie i zaopatrzenie oddziałów musiało odbywać się drogą okrężną. Powstanie związało kilka dużych formacji i silne jednostki artylerii, które zostały wyciągnięte z frontu. W ostatnich tygodniach Powstania skierowano do walki z Powstańcami jedną z najlepszych dywizji pancernych. Niemcy utracili w Warszawie ważne magazyny zaopatrzeniowe i warsztaty remontowe. Żołnierze niemieccy na froncie czuli się niepewnie po wybuchu Powstania na ich tyłach. Walczące na wschód od Pragi dywizje niemieckie czuły zagrożenie drogi odwrotu na zachód.

Szczególnie interesujące są ,,doświadczenia'' z Powstania w Warszawie opracowane 23 sierpnia w sztabie gen. Stahla, dowódcy garnizonu warszawskiego, uważanego za specjalistę od walk ulicznych. Dają one w pierwszej części charakterystykę uzbrojenia, wyszkolenia i organizacji powstańców oraz przebieg pierwszych dwóch dni walk. Dalsze części zajmują się doświadczeniami z obrony i natarcia oraz wnioskami, co do wyszkolenia oddziałów do walk ulicznych oraz zastosowania róznych rodzajów broni. Sprawozdanie swoje gen. Stahel napisał na życzenie dowództwa wojsk niemieckich w Norwegii, które chciało wykorzystać doświadczenia warszawskie w razie wybuchu powstania w tym kraju. W ścisłym związku z ,,doświadczeniami'' z Powstania w Warszawie pozostaje wydana dwa dni wcześniej instrukcja (Merkblatt) dla oddziałów niemieckich walczących z Powstaniem. Oparta jest ona na tym samym materiale faktograficznym ujetym w forme konkretnych wskazań taktycznych, dostosowanych do określonych sytuacji w czasie walk ulicznych.

W jednym z raportów pisanych przez gen. von dem Bacha, zwraca się on w sprawie przydzielenia jego grupie pełnowartościowej dywizji, który to wniosek został poparty przez dowódcę 9. armii. Zapewne w myśl tego wniosku, grupa von dem Bacha otrzymała na wsparcie 19. dywizję pancerną do natarcia na Żoliborz.

Fragment instrukcji ,,Merkblatt'' z 21 sierpnia: ,,Polscy bandyci w Warszawie walczą fanatycznie i zaciekle. Uzyskane przez własne oddziały rezultaty, po trzytygodniowej walce, są nikłe, mimo wsparcia licznych, najnowocześniejszych rodzajów broni. Właśnie do walki o domy szczególnie ważne są następujące zasady: żadnego rozpraszania sił, ścisłe skupienie wszystkich rodzajów broni na określone cele, w określonym czasie. Natychmiastowe wykorzystanie przez piechotę rezultatu działań tych rodzajów broni. Tak zdobywa się jeden blok domów po drugim.''

(Na podstawie: ,,Kronika dni Powstania'', wyd. przez Związek Powstańców Warszawskich, Miasto Stołeczne Warszawa)


Zobacz również :

  • ''Zanim wybiła Godzina ,,W'' , pdf, 135 kB ... pobierz/zobacz...
  • Kalendarium Powstania Warszawskiego - czytaj...
  • Program i obchody 65. rocznicy Powstania Warszawskiego - zobacz...
  • Stefan Rowecki ,,Grot'' - czytaj...
  • 1 sierpień 2009 - Warszawskie Powązki - zobacz...

 

Powrót do strony głównej

 

a