a

 

 

 

 

Pomnik cc.mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora" odsłonięty w Tarnobrzegu

Szanujmy te barwne polskie kwiaty, 
wspomnijmy ich wojenne tarapaty. 
One nas krzepią, one nas kraszą,
one też zdobią Ojczyznę naszą.        

Z okazji 60-tej rocznicy męczeńskiej śmierci cichociemnego mjr Hieronimie Dekutowskim, wykonanej 7 marca 1949 r. w mokotowskim więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie, Klub Gazety Polskiej w Tarnobrzegu powołał Komitet Budowy Pomnika temu niezłomnemu żołnierzowi o wolność i niepodległość Polski.

Cel został osiągnięty i w dniu Święta Niepodległości pomnik został uroczyście odsłonięty. Uroczystości odsłonięcia pomnika patronował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, którego reprezentował jego doradca Pan Andrzej Klarkowski. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, oraz licznie przybyli z Lubelszczyzny żołnierze ,,Zapory", krewni, przyjaciele i sympatycy. Obecny był również wykonawca pomnika, artysta rzeźbiarz Pan Gennadij Jerszow.

Odsłonięcia pomnika dokonali: przedstawiciel Prezydenta RP Pan Andrzej Klarkowski, Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Jan Dziubiński, oraz siostrzenica mjr Hieronima Dekutowskiego, Pani Krystyna Frąszczak. Rys biograficzny ,,Zapory" przedstawiła Pani dr Ewa Kurek, która wiele lat poświęciła badaniom czynów i losów majora ,,Zapory" i jego żołnierzy. Mimo niesprzyjającej pogody w uroczystości wzięła udział liczna rzesza tarnobrzeżan i osób spoza miasta. Uroczystość prowadził przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika - Tadeusz Wojteczko, który na zakończenie powiedział: ,,Dzisiaj dokonany został kolejny krok przywracający honor żołnierzom podziemia niepodległościowego. Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości, oraz tym wszystkim Polakom w kraju i zagranicą, dzięki którym powstał ten pomnik, będący punktem odniesienia na drodze kształtowania świadomości historycznej Polaków. Dobiegła końca uroczystość odsłonięcia pomnika mjr Hieronima Dekutowskiego, który jest pełnym odzwierciedleniem maksymy: ,,Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo". Ten szlachetny i drogi kwiat wyrosły tu, w Tarnobrzegu, a rozkwitły w polach i lasach Lubelszczyzny stał się zaporą i postrachem obu okupantów Polski''.

(Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych Tadeusza Wojteczko)

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z krótkim artykułem z książeczki poświęconej odsłonięciu pomnika :

W tym roku minęło 60 lat od śmierci Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora", w kręgu rodzinnym nazywanego Henkiem. Aż do wybuchu drugiej wojny Henek był wesołym, beztroskim chłopcem - gdy ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie, został wiernym jej, aż po utratę życia, żołnierzem. Na kształtowanie jego charakteru wpływ miała najpierw katolicka i patriotyczna rodzina, takaż szkoła i harcerstwo oraz atmosfera naszego miasta. Wojenne czyny Henka z Tarnobrzega, po 40 latach nazywania go bandytą, są dziś powszechnie znane. Stając przed jego pomnikiem w naszym rodzinnym mieście, w imieniu rodziny Dekutowskich pragnę podziękować wszystkim tym, znanym z imienia i nazwiska, ale zwłaszcza tym rzeszom mieszkańców Lubelszczyzny, których nazwisk nigdy nie poznamy, a którzy pamięć o życiu i czynach Hieronima - mimo represji i zakłamania totalitarnej władzy komunistycznej - przenieśli do czasów wolności.

Krystyna Frąszczak, siostrzenica "Zapory"

 

Zobacz również :

  • Mjr Hieronim Dekutowski ,,Zapora'' - czytaj...

 

 

 


Powrót do strony głównej