Powrót do poprzedniej strony

 

Opinie, komentarze, uwagi

Poniższy list został wysłany mailem na adresy członków SdPl ( pana Filemonowicza, Konwentu Krajowego, Zarządu Krajowego, Rady Politycznej, władz wojewódzkich, Krajowej Komisji Rewizyjnej ) - w sumie ponad 40 adresów mailowych

Szanowni Państwo,

W wydaniu internetowym ''Rzeczpospolitej'' z dnia 05/03/2009 , w artykule pt. ''Polityka historyczna według lewicy'', jeden z fascynatów PZPR, UB i SB , w osobie przewodniczącego SdPl Wojciecha Filemonowicza żali się na ''pisanie historii od nowa'' i głośno zapowiedział swój udział w zorganizowanej konferencji pod patronatem europejskich socjalistów w Gdańsku. Jeden z punktów konferencji brzmiał: ''Porównanie nazizmu i stalinizmu a niebezpieczeństwo tego typu zestawienia''.

Chcielibyśmy wyrazić swoją solidarność z panem Wojciechem Filemonowiczem albowiem jego oburzenie jest w pełni uzasadnione. Również uważamy, że nie da się porównać obu tych systemów, że nie można odbierać palmy niechlubnego pierwszeństwa systemowi, do ktorego wzorców pan Filemonowicz i jemu podobni się odwołują i nawiązują.

Uważamy bowiem, że komunizm był najgorszym dla człowieka systemem w historii ludzkości, gorszego na przestrzeni tysięcy lat nie było. Można by tu podawać tysiące przykładów począwszy od łagrów do UB-eckich mordowni w każdym większym polskim mieście. Nazizm Hitlera był systemem ''zakazów'' za naruszenie których groziły kary, również kara smierci. Komunizm stworzył system ''nakazów'' których nie respektowanie groziło karami, również karą śmierci. Jednak w swojej ''humanistycznej'' ideologii komunizm dążył do zniszczenia moralnego i duchowego jednostki mordując jednocześnie tych którzy się sprzeciwiali zniewoleniu. Niemcy hitlerowskie dążyły do fizycznej likwidacji narodu polskiego, komunizm sowiecki dążył do upodlenia moralnego narodu polskiego i stworzenia posłusznego niewolnika z każdego Polaka. Taka jest zasadnicza różnica. A dla człowieka WOLNEGO ( może to pojęcie towarzyszom i panu Filemonowiczowi jest obce ) ten rodzaj 'śmierci' duchowej i wewnętrznej jest znacznie gorszy.

Jeden z historyków powiedział, że Adolf Hitler nie wymagał aby w dniu jego urodzin lud Warszawy okazywał swój entuzjazm na ulicach miasta. Towarzysze uwielbiali to. W prezentowanych materiałach na stronie www.solidarni.waw.pl przedstawialiśmy sylwetkę Stanisława Sojczyńskiego ps. ''Warszyc' ( http://www.solidarni.waw.pl/19luty1947_warszyc.htm ) .
Mogą Państwo znaleźć tam interesujący film pt. ''Czy warto było tak żyć''. W jednej z wypowiedzi, pracownik Muzeum w Radomsku mówi, iż ludzie pamiętający okupacje niemiecką i sowiecką wspominali, iż za tej pierwszej ''wśród gestapowców zdarzali się czasami ludzie, po wojnie, wśród UB-eków już nie'' . Warto o tym pamiętać organizując kolejną konferencję.

Dzisiaj , 7 marca , przypada 60-ta rocznica mordu na 7 żolnierzach AK i WiN , na mjr Hieronimie Dekutowskim ''Zapora'' i jego 6 podkomendnych. Na czas procesu ubierano ich w .... niemieckie mundury. Na taki haniebny cynizm nie wpadli nawet hitlerowcy. Proszę o tym pamiętać podczas następnej konferencji.

http://www.solidarni.waw.pl/7marzec1949_zapora.htm

W 1943 roku tow. Stalin, w depeszy przesłanej do Karagandy, napisał:
''Proszę przekazać Polakom Zagłębia Węglowego w Karagandzie, którzy zebrali 39 875 rubli na budowę kolumny czołgów 'Mściciel Katynia' moje braterskie pozdrowienia i wdzięczność Armii Czerwonej. Stalin''.
Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek hitlerowcy stworzyli kolumnę czołgów nadając jej imię miejsca swoich zbrodni. Proszę o tym pamiętać podczas następnej konferencji.

Mamy nadzieję również, że w przypadku organizowania tego typu konferencji na przyszłość, prześlą nam Państwo dpowiednio wcześniej zaproszenie abyśmy mogli wziąść w niej udział i wygłosić referat.

W imieniu
Solidarności Walczącej Warszawa
Paweł Kołkiewicz
______________________
www.solidarni.waw.pl


a