23 maja 2011 r. wieczorem odbyło się wzruszające spotkanie i wspólna uroczysta kolacja Kombatantów AK z Białorusi i Ich rodzin z Kombatantami AK ze Zgrupowania ,,Radosław'' , z Grupy Kampinos AK, byli członkowie Szarych Szeregów , Batalionu AK ,,Pięść'', NSZ. Słowa tego nie opiszą. Gośćmi byli Prezes Światowego Związku AK Oddział Warszawa Pan S.Krakowski, przedstawiciele Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK z Panią Prezes prof. Stefanią Szantyr-Powolną, Pan Leszek Andrzej Mroczkowski żołnierz WiN wiceprezes środowiska Grupy Kampinos AK. Wśród zaproszonych gości było również młodsze pokolenie Polaków, dla których etos AK i innych formacji niepodległościowych jest niezmiernie ważnym elementem naszej tożsamości narodowej: przedstawiciele Rajdu Katyńskiego, Grup Historycznych Zgrupowania ,,Radosław'', Grup Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych oraz nasze Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa, które czynnie włączyło się w pomoc dla głównego organizatora przyjazdu i pobytu kombatantów AK z Białorusi - Stowaryszenia Odra-Niemen. Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym projekcie i pięknym spotkaniu.

Powrót do poprzedniej strony ...


  • 23 maja 2011 - Spotkanie z młodzieżą z LO im. Batalionu AK ,,Parasol'' - zobacz...
  • 23 maja 2011 - Spotkanie z Kombatantów AK z Białorusi z Kombatantami AK i innych formacji niepodległościowych z Warszawy - zobacz...
  • 25 maja 2011 - Pobyt w Budach Zasinych - zobacz...
  • Za linią ,,Curzona'' - walka o Kresy , o zołnierzach AK i oddziałów poakowskich walczących za linią Curzona - czytaj...
  • Paczka na Boże Narodzenie dla Żołnierzy AK na Białorusi - sprawozdanie z akcji grudzień 2010/styczeń 2011 - tutaj...
  • Paczka na Wielkanoc dla Żołnierzy AK na Białorusi - tutaj...

Powrót do strony głównej Stowarzyszenia

Powrót do strony głównej