Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy od Pani Ilony Gosiewskiej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra - Niemen raport z akcji ,,Paczka na Boże Narodzenie dla Żołnierzy AK na Białorusi'' z prośbą o jego rozpowszechnienie w podziękowaniu dla tych wszystkich, którzy bezpośrednio jak i również za naszym pośrednictwem dowiedzieli i przyłączyli się do tej naprawdę wspaniałej akcji, wspierając ją darami rzeczowymi lub finansowymi. Nasze Stowarzyszenie włączyło się również do tej wspaniałej akcji. Publikacja sprawozdania na naszych stronach jest zapowiedzią podjęcia przez nasze Stowarzyszenie ,,Solidarność Walcząca Oddział Warszawa'' współpracy z Stowarzyszeniem Odra-Niemen oraz wspólnych działań w niedalekiej przyszłości zmierzających do pomocy naszym kombatantom AK i podziemia niepodległościowego nie tylko na Białorusi, ale również na Litwie i Ukrainie. Będziemy zwracali się do Państwa z apelami o pomoc w najbliższym okresie zapowiadając podejmowane działania o których będziemy na bieżąco informowali. Już teraz apelujemy o przyłączenie się i wsparcie Państwa dla kolejnej akcji : PACZKA WIELKANOCNA DLA POLSKICH KOMBATANTÓW NA KRESACH '2011 : BIAŁORUŚ, LITWA I UKRAINA - szczegóły tutaj...


Sprawozdanie z akcji

PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI

Szanowni Państwo,

Na wstępie pragnę we własnym imieniu, całego Zarządu Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN a przede wszystkim w imieniu Pani Weroniki Sebastinowicz - Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi i członków tego stowarzyszenia bardzo serdecznie podziękować.

Dziękuję tym wszystkim, którzy przesłali na akcję wpłaty finansowe, którzy przysyłali paczki świąteczne oraz pomagali w rozpropagowaniu zadania. Bardzo dziękujemy wszystkim portalom internetowym, zarówno polskim jak i zagranicznym, które umieściły naszą akcją na swoich stronach. Olbrzymie podziękowania składam sponsorom, którzy pomogli nam w akcji, instytucjom i firmom, które zasiliły nasze działania. Dziękuję za to, że w projekcie wzięły udział szkoły, drużyny harcerskie, studenci, kibice piłkarscy różnych drużyn, młodzi członkowie różnych organizacji społecznych, patriotycznych. Dziękuję wszystkim tym, którzy na swoim terenie zorganizowali akcję zbierania darów. Dziękuję także każdej osobie, która pomogła nam w organizacji tego, jak się okazało wielkiego przedsięwzięcia. Nie dalibyśmy sami rady.

Bardzo dziękuję za wszystko, poniżej przekazuję raport z zadania, jednocześnie zaznaczając, że fotoreportaż z akcji oraz najbliższe plany naszego stowarzyszenia znajdują się na naszych stronach www.odraniemen.org .

Serdecznie dziękując za dotychczasową pomoc proszę o współpracę z nami przy kolejnych tak ważnych projektów.

Z wyrazami szacunku

Ilona Gosiewska

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN

 

RAPORT Z ZADANIA PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI

1. INFORMACJE OGÓLNE - DANE LICZBOWE

Po wspaniałym odzewie na apel o pomoc świąteczną dla polskich kombatantów na Białorusi podczas akcji Wielkanocnej, Zarząd Stowarzyszenia postanowił ponowić projekt na czas Świąt Bożego Narodzenia. Projekt udał się znakomicie o czym świadczą poniższe dane:

Paczka na Boże Narodzenie dla żołnierzy AK na Białorusi - otrzymaliśmy 2 .110,74 kg darów, od 171 darczyńców. Paczki przychodziły pocztą, przesyłkami kurierskimi oraz były przynoszone osobiście, lub były odbierane przez członków Stowarzyszenia z różnych miejsc Polski. Otrzymaliśmy przesyłki zarówno krajowe (teren całego kraju) ale również z zagranicy (m.in. Niemcy, Dania, Norwegia, Irlandia, USA).

Od 253 darczyńców otrzymaliśmy wpłaty finansowe na łączną kwotę 44.360,58 PLN.

Dzięki wpłatom i darom każdemu kombatantowi przekazaliśmy 20-kilogramową paczkę. W trakcie zadania okazało się, że do stowarzyszenia AK na Białorusi należy 90 członków a nie jak informowaliśmy 80 osób (10 dodatkowych osób pochodzi z rejonu brzeskiego). Przygotowaliśmy zatem 90 świątecznych darów. Przekazaliśmy także żołnierzom AK na Białorusi ponad 300 kartek świątecznych z pięknymi życzeniami.

Dzięki sponsorowi - STOWARZYSZENIU NASZ WODZISŁAW - dary zostały zapakowane w otrzymane kartony z napisami dotyczącymi naszej akcji.

Oprócz paczek świątecznych przekazaliśmy pani Prezes Stowarzyszenia AK na Białorusi kilkanaście kartonów z odzieżą oraz pojedynczymi artykułami spożywczymi do rozdysponowania najbardziej potrzebującym.

Przy organizacji zadania brała udział grupa około 35 wolontariuszy. W całej Polsce organizowano na swoim terenie zbiórkę darów. Taką akcję prowadziło kilka osób prywatnych, 10 szkół, 10 organizacji, firm (w tym 2 zagraniczne), instytucji publicznych.

2. STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI - OPIS GRUPY ODBIORCÓW

Osoby objęte akcją pomocy to byli żołnierze Polski Podziemnej (głównie Armii Krajowej i WiN-u). Ich losy były dość podobne (choć oczywiście różniły się szczegółami). Część z nich walczyła jeszcze w wojnie obronnej 1939 roku (jest wśród nich np. obrońca Grodna). Pozostali wstąpili do ZWZ, AK, WiN lub innych organizacji niepodległościowych w latach wojny lub zaraz po wojnie.

Wszyscy z nich to osoby przed wojną zamieszkujące tereny kresów wschodnich. Część z nich po wojnie zdecydowała się zostać na ojcowiźnie (nie wierząc w trwałość władzy radzieckiej). Zdecydowana większość nadal walczyła - co dla znacznej części z nich zakończyło się wieloletnimi wyrokami łagrów. Po powrocie z łagrów możliwości repatriacji do Polski nie było. Pozostali więc na Białorusi - przez wiele lat żyjąc z piętnem "bandytów", co wiązało się z możliwością pozyskania jedynie najgorszej pracy (w kołchozach).

Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi nie jest legalną organizacją w świetle prawa białoruskiego. Działa nieformalnie - przy Związku Polaków na Białorusi (również nielegalnym). Polscy kombatanci AK na Białorusi nie są objęci świadczeniami kombatanckimi.

Na Białorusi w chwili rozpoczęcia akcji mieszkało 90 byłych żołnierzy AK. Byli to kombatanci z terenów:

 • rejon grodzieński - 22 osoby,
 • rejon lidzki - 18 osób,
 • rejon szczuczyński - 11 osób,
 • rejon brzeski - 10 osób,
 • rejon werenowski - 8 osób,
 • rejon mostowski - 6 osób,
 • rejon smorgoński - 4 osoby,
 • rejon oszmiański - 3 osoby,
 • rejon nowogródzki - 2 osoby,
 • rejon zdzięciolski (dziatłowski) - 2 osoby,
 • rejon wołkowyski - 2 osoby,
 • rejon zelwieński - 1 osoba,
 • rejon witebski - 1 osoba

Obecny ich stan nie jest najlepszy - zarówno w warstwie zdrowotnej, jak również w aspekcie materialnym. Stan zdrowia większości z tych osób jest poważny - wiąże się to zarówno z wiekiem, jak i z sytuacją materialną, niepozwalającą na profesjonalną opiekę medyczną (sanatoria, koszt lekarstw itp.). Sytuacja materialna kombatantów również pozostawia wiele do życzenia. Sami kombatanci podkreślają jednak, że w tej akcji nie chodzi o żywność tylko o pamięć. Usłyszeliśmy: "my mamy co jeść, ale ważne jest, że Rodacy w Ojczyźnie jeszcze o nas pamiętają." To bardzo ważny aspekt tego projektu, choć oczywiście ich sytuacja materialna jest znacznie gorsza od sytuacji materialnej kombatantów w kraju.

Poza paczkami żywnościowymi przydałaby się bardziej systematyczna pomoc finansowa. Stowarzyszenie jest w trakcie prac nad utworzeniem Funduszu wspierającego polskich weteranów na Kresach Wschodnich. Oprócz tego ważną pomocą mogłoby być wsparcie tej grupy poprzez udostępnienie miejsc na turnusach sanatoryjnych i pobytach (wczasach) leczniczych. Na pewno udałoby się w takim przypadku przywieźć grupę naszych kombatantów na leczenie do Polski.

3. DARCZYŃCY, SPONSORZY, WOLONTARUISZE

Projekt nie mógłby się odbyć bez darczyńców i sponsorów a także bez pomocy wolontariuszy. Dzięki wsparciu portali internetowych mogliśmy z akcją zaistnieć w sieci. Patronem akcji był Portal - Kresy.pl oraz zaistnieliśmy na kilkudziesięciu portalach polskich i zagranicznych. Chcemy serdecznie podziękować osobom z Solidarności Walczącej z Warszawy , którzy mocno rozpropagowali akcję na zaprzyjaźnionych portalach a także wszystkim osobom, którzy z własnej inicjatywy upowszechnili informację w Internecie. Dzięki takiej współpracy byliśmy widoczni w szerszym zakresie przy bieżącej akcji.

Dziękujemy publicznie wszystkim wolontariuszom, którzy brali udział w akcji. Grupa ok. 35 osób pomogła nam przy zbieraniu darów na swoim terenie, pakowaniu prezentów do paczek we Wrocławiu, przenoszeniu paczek do samochodu zarówno we Wrocławiu jak i w Białymstoku. Ta pomoc była bardzo ważna i znacząca gdy przypomni się, że pakowaliśmy blisko 2 tony darów. Wolontariuszami byli głównie młodzi ludzie z różnych środowisk a także młodzi kibice Śląska Wrocław.

Serdecznie dziękując wszystkim przedstawiam poniżej podmioty biorące udział w akcji:

SZKOŁY

Do akcji włączyło się wiele szkół z terenu całego kraju: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponad-gimnazjalne, które zarówno zbierały dary rzeczowe, jak również finansowe. Od szkół otrzymaliśmy również wiele wzruszających życzeń, świadczących o pamięci, jaką młodzież otacza żołnierzy Armii Krajowej. Jesteśmy pod wrażeniem zwiększającego się udziału szkół w zadaniu. To jest ogromnie ważny aspekt dla naszego Projektu, aby szkoły włączały się w takie akcje.

Do zadania włączyły się następujące placówki oświatowe:

 • Gimnazjum Nr 30 w Toruniu
 • Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Poznaniu
 • Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legionowie
 • Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. G. Bacewicz w Warszawie
 • Zespół Szkół Nr 84 w Warszawie
 • Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
 • Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej
 • Zespół Szkól Technicznych im Armii Krajowej w Skarżysku - Kamiennej
 • Liceum Ogólnokształcące Nr XIV w Gdańsku - Szkolne Koło Caritas

DARCZYŃCY PRYWATNI

W zadaniu wzięło udział 424 podmioty, z czego przeważająca liczba to osoby prywatne. Osoby te wpłacały pieniądze lub przesyłały paczki w swoim imieniu lub imieniu grupy osób. Codziennie otrzymywaliśmy kilkanaście przesyłek pocztowych i tyle samo wpłat na konto.

SPONSORZY, INSTYTUCJE PUBLICZNE

Dzięki Stowarzyszeniu Nasz Wodzisław otrzymaliśmy kartony i naklejki na te kartony z informacją o akcji. Po kosztach paliwa przewieźliśmy paczki do Białegostoku dzięki pomocy Pana Mariana Światowskiego. Zakupiliśmy także dodatkowe kartony od producenta - Firmy PACON z Obornik Śląskich - po kosztach produkcji. Przy projekcie wspomogło nas wiele firm, przy czym kilka w znaczący sposób finansowy wsparło akcję. Otrzymaliśmy także wpłaty finansowe lub paczki zbierane przez pracowników przedsiębiorstw czy instytucji publicznych.

ORGANIZACJE

W akcję włączył się bardzo intensywnie krąg osób i instytucji, którzy znacząco przyczynili się do zwiększenia pomocy żołnierzom AK na Białorusi.

W kilku miejscach Polski osoby prywatne zorganizowały zbiórkę darów (Białystok, Warszawa, Poznań, Wrocław, Opole). Grupą, której udział należy szczególnie podkreślić, są kibice piłkarscy. W akcję włączyły się fankluby wielu środowisk kibiców w Polsce. Otrzymywaliśmy zarówno wpłaty finansowe od kibiców Legii Warszawa jak również kibice wrocławscy zasypali nas przynoszonymi codziennie paczkami. Bardzo nam pomógł Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, który zebrał ogromną ilość paczek, wsparł nas finansowo. Wsparły nas także także Kluby Gazety Polskiej z Wrocławia, Opola, Piotrkowa Trybunalskiego. Do akcji włączyła się młodzież studencka, drużyny harcerskie, młodzi ludzi z różnych organizacji społecznych, patriotycznych. Wszystkim bardzo dziękujemy.


 • Sprawozdanie z akcji ,,Paczka dla Żołnierzy AK na Białorusi'' - do pobrania...
 • Akcja Wielkanocna Paczka Świąteczna dla Kombatantów na Kresach - czytaj tutaj...

Powrót do strony głównej Stowarzyszenia

Powrót do strony głównej