LISTOPAD
25 listopada 1946 r. - śmierć żołnierzy z oddziału por. Tadeusza Jaworskiego ps. ,,Zerwikaptur'' - czytaj...
< Powrót do strony głównej > < Powrót do opisu strony >
 

 

 

 

 

 

Kącik historyczny